Valgkampen sætter offentlighedsloven ud af kraft

Af Oluf Jørgensen

Statens embedsmænd skal i deres arbejde være neutrale under valgkampen. Det gælder dog ikke for statens spindoktorer. De bliver tværtimod fritstillede, så de kan bruge al deres tid på at hjælpe ministeren til genvalg.

Almindelige embedsmænd må ikke hjælpe ministeren med partipolitiske opgaver, og under valgkampen skal de holde sig fra at forberede politiske initiativer. Embedsmænd skal holde sig fra opgaver, der kan tjene til, at deres minister bliver valgt til Folketinget eller at regeringen kan fortsætte. De skal i stedet holde sig til at ekspedere de nødvendige sager stille og roligt.

Kravet om partipolitisk neutralitet betyder også, at statens embedsmænd under valgkampen skal være meget tilbageholdende med udtalelser på tjenestens vegne. De kan give faktuelle oplysninger, men kommentarer, der på nogen måde kan få en politisk drejning, skal undgås.

Både i denne valgkamp og under tidligere har jeg hørt, at aktindsigt er blevet afvist med henvisning til valgkampen. Nogle statslige embedsmænd mener åbenbart, at kravet om politisk neutralitet betyder, at de ikke må udlevere dokumenter, der kan føre til kritik af ministeren.

Offentlighedsloven har mange undtagelser, men ikke for valgkampe. Sager skal ekspederes, og reglerne om aktindsigt skal administreres korrekt til enhver tid. Det skal være muligt at holde ministre ansvarlige for deres handlinger, og det kan jo netop være relevant under en valgkamp. Hensynet til politisk neutralitet bliver vendt på hovedet, hvis embedsmænd suspenderer offentlighedsloven for at beskytte deres minister,

Næsten alle ministre har ansat en særlig rådgiver i ministeriet. Spindoktor er den almindelige betegnelse for disse rådgivere, der typisk hjælper ministeren med kommunikation til medier. Spindoktorer ansættes på vilkår, der giver dem mulighed for bistå ministeren med partipolitiske opgaver.

Når valget bliver udskrevet kunne man tro, at særlige rådgivere ligesom almindelige embedsmænd skulle udføre helt neutrale opgaver. Der er sikkert nok at tage fat på fx korrekturlæsning på statens mange websites og arkivering. Men nej. Som en særlig ordning for statens spindoktorer bliver de fritstillede, når valget udskrives. Det betyder, at de har mulighed for at hjælpe ministeren under valgkampen, og de får fuld løn fra staten i opsigelsesperioden.

Partierne får statsstøtte, der udmåles efter partiernes stemmetal ved seneste valg. Stemmer giver ikke blot indflydelse, men også penge, der bl.a. bruges til at ansætte rådgivere. Regeringspartier får også partistøtte. Men oveni hatten kan regeringspartierne under valgkampen få bistand af de fritstillede, statsansatte spindoktorer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *